Mikołaj dla Soundrive.pl m.in. o kształceniu, zamiłowaniu do komponowania i muzycznym środowisku